Go to top

Share this

Vergoeding

U kunt nazien in uw ziektekostenpolis welke vergoeding uw ziektekostenverzekeraar hanteert voor een onderzoek en behandeling door een podotherapeut.