Go to top

Share this

Inleiding

Als een patiënt bij de podotherapeut komt met een verwijsbrief van de huisarts, sportarts of ander medisch specialist, wordt er eerst een vraaggesprek gevoerd; de anamnese. In dit gesprek wordt de klacht uitgediept en de (ziekte)geschiedenis van de patiënt in kaart gebracht.
Nu de verwijzing via huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is, moeten podotherapeuten bij de patiënten die rechtstreeks bij hen in de praktijk komen eerst een screening uitvoeren om vast te stellen of het klachtenpatroon dat de patiënt vertoont wel of niet onder de behandelbevoegdheid van de podotherapeut valt.
Na de anamnese volgt het lichamelijk onderzoek. Naar aanleiding van de gegevens die uit de anamnese en het onderzoek worden verkregen, wordt er een podotherapeutische diagnose gesteld.
Samen met de patiënt wordt besproken hoe de betreffende aandoening kan worden behandeld en wat de prognose van de behandeling is. Na het bespreken van het behandelplan wordt deze gestart. De podotherapeut rapporteert naar de huisarts over de podotherapeutische diagnose en het behandelplan. Als de patiënt op controle is geweest, wordt de huisarts opnieuw op de hoogte gebracht van het resultaat. Indien nodig, worden eventuele andere behandelaars in het behandelproces betrokken.
 

Kies via het hoofdmenu de pagina's met de vervolgstappen in het proces: